სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა

    წარმოებისა და ჰიგიენის სანიმუშო პრაქტიკა GMP&GHP, წინასწარი აუცილებელი პროგრამები PRP, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) გეგმა

ონლაინ რეგისტრაცია