ტრეინინგები

სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა

    წარმოებისა და ჰიგიენის სანიმუშო პრაქტიკა დასწრება

პერსონალის პირადი ჰიგიენა და ქცევის წესები

   შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 25.06.2010 წლის №173 დადგენილებით განისაზღვრა სურსათის/ცხოველის საკვების მწარმოებელი საწარმოს/დისტ.. დასწრება