ტრენინგები

      ჩვენი ტრენინგის საშულებით თქვენ შეძლებთ გააუმჯობესოთ თქვენი  გუნდის უნარ–ჩვევები და შესაძლებლობები, იმისათვის რომ მენეჯმენტის სისტემის სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად   მართოთ თქვენი პროცესები.

     შპს სტარ კონსალტინგი გთავაზობთ ტრენინგებს, შემდეგ თემაზე:

  •     გთავაზობთ  სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემის საბაზისო ტრენინგს, თემაზე: წარმოებისა და ჰიგიენის სანიმუშო პრაქტიკა GMP&GHP, წინასწარი აუცილებელი პროგრამები PRP, საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების (HACCP) გეგმა
  •       სურსათის უვნებლობა, სურსათის საფრთხეები, ტემპერატურული რეჟიმები,  წარმოებისა და ჰიგიენის სანიმუშო პრაქტიკა GMP&GHP, პერსონალის პირადი ჰიგიენა და ქცევის წესები