გარემოსდაცვითი მმართველი

   2016 წლის 1 თებერვლიდან "ნარჩენების მართვის კოდექსის" შესაბამისად, თუ თქვენ (პიზიკური ან იურიდიული პირი) საქმიანობის შედეგად წარმოგექმნებათ 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი, 1000 ტონაზე მეტი ინერტული  ან ნებისმიერი რაოდენობით სახიფათო ნარჩენი, თქვენ უნდა გქონდეს ნარჩენების მართვის გეგმა და გყავდეთ გარემოსდაცვითი მმართველი.  

   ჩვებს კომპანიას შეუძლია გაიწიოთ გარემოსდაცვითი მმართველის მომსახურება.