საკონდიტრო ნაწარმი

    კომპანია მუშაობს რამდენიმე პურ-ფუნთუშეულის მწარმოებელ კომპანიასთან (შპს პური, შპს ემ-სი-ბი ჯორჯია) ეროვნული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სანიმუშო პრაქტიკის დანერგვის საკითხებზე. შპს ემ-სი-ბი ჯორჯიამ წარმატებით გაიარა  სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემის სერტიფიცირება საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი კომპანია ბიურო ვერიტასის მიერ.