სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემა

      სურსათის უვნებლობის ექსპერტის - ეკატერინე ბურკაძის მიერ განხორციელებულია სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემების დანერგვა აჭარისა და გურიის რეგიონების საწარმოებში - შპს ვანრიკი (ლურჯი მოცვი - GLOBAL GAP) და შპს GIAM (მანდარინი გადამუშავება - ISO 22000).