ტრენინგები

     შპს "სტარ კონსალტინგი"  შეირჩა, როგორც კომპანია, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად ატარებს ტრენინგებს პირად ჰიგიენასა და ქცევის წესებზე. კომპანიას და სურსათის უვნებლობის ექსპერტებს, მსგავსი ტრენინგი ჩატარებული აქვთ ორასზე მეტი ბიზნესოპერატორისათვის.