ახალციხე აგრო ფუდი

შპს  - ახალციხე აგრო ფუდი  ერთ-ერთი უმსხვილესი სასაკლაო საქართველოში, დაინერგა და ჩაუტარდა სერტიფიცირება, საერთაშორისო მასერტიფიცირებელი კომპანია ბიურო ვერიტასისა ( Bureau Veritas) და ლოიდსის (Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA)) მიერ, შემდეგი სტანდარტების შესაბამისობაზე: ISO 22000; HACCP; Helal22