შეხვედრა რძის სექტორში მომუშავე მეწარმეებთან

სტარ კონსალტინგი მუდმივად მართავს შეხვედრებს რძის სექტორში მომუშავე საწარმოებთან. შეხვედრის მიზანი იყო საკანონმდებლო სიახლეების გაცნობა, კერძოდ, რძისა და რძის პროდუქტების ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება, მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლება, პროდუქტის ეტიკეტირება, ბრენდინგი და მარკეტინგი.