ტრენინგი სუპერმარკეტების ქსელ - ფრესკოში

ჩვენი კომპანიის ექსპერტმა სუპერმარკეტების ქსელ ფრესკოს თანამშრომლებთან  ჩაატარა ძალიან ნაყოფიერი და საინტერესო ტრენინგი თემაზე -  სურსათის უვნებლობა, სურსათის საფრთხეები, ტემპერატურული რეჟიმები, წარმოების და ჰიგიენის  სანიმუშო პრაქტიკა, პერსონალის პირადი ჰიგიენა და ქცევის წესები.